DMCA panasz

Az oldal hibátlan kitöltésével a kibontási értesítő kompatibilissé válik a Digital Millenium Copyright Act - kel és engedélyez minket a haladéktalan intézkedésre. Vedd figyelembe, hogy az információ, melyet ez a hivatalos értesítő tartalmaz továbbítva lesz annak a személynek, aki vélhetően a jogsértő tartalmat nyújtotta.

   1000 karakter van hátra. Elérted az üzenet maximális hosszát (1000 karakter).

Szerzői jogi és szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzat

A Duodecad IT Services S.à r.l. (“Duodecad”) tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonra vonatkozó jogát, és üzleti partnereitől ugyanezt kéri. A más weboldalakról származó tartalom az Amerikai Egyesült Államok és/vagy más ország szerzői és szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeinek védelme alatt állhat. Vezérelvünk alapján – megfelelő körülmények között és saját belátásunk szerint – eltávolítunk minden olyan tartalmat, illetve ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztjük az olyan felhasználói fiókokat, amelyek sértik, vagy sorozatosan sértik a Duodecad és/vagy mások szerzői joghoz fűződő érdekeit..

Megjegyzés a szellemi tulajdon megsértével kapcsolatos követelésekről

Ez az eljárás kizárólag a szerzői és szellemi tulajdonjogi ügyekre vonatkozik. Egyéb ügyeket érintő megkeresés megválaszolása nem lehetséges.

Amennyiben úgy véli, hogy az oldalaink egyikén, vagy azokon keresztül a szerzői vagy szellemi tulajdonjog védelme alatt álló tartalmával visszaéltek, vagy megsértették az 1998-as Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) rendelkezéseit vagy bármely hasonló törvényt, kérjük tegyen bejelentést a szerzői jogok megsértéséről. Ilyen eszközzel kizárólag a jogos tulajdonos, vagy meghatlamazottja élhet. Amennyiben úgy dönt, hogy bejelentést tesz a szerzői jogok megsértéséről, kérjük vegye figyelembe, hogy jogi eljárást kezdeményez. Ne tegyen hamis bejelentést. Ha úgy gondolja, hogy a tartalmat tévedésből, vagy téves azonosítás miatt tiltották vagy törölték, tegyen írásos bejelentést az alábbi címen.

Szerzői jogok megsértéséről szóló bejelentése az alábbi információkat tartalmazza::

  1. a szerzői jog által védett, vagy szellemi tulajdonában álló tartalom leírása,;
  2. leírás a tartalom pontos helyéről a Duodecad oldalán/oldalain, lehetőleg pontos URL közlésével,;
  3. nyilatkozat a jóhiszemű meggyőződéséről, miszerint a vitatott tartalom felhasználását nem engedélyezte a szellemi tulajdon jogos tulajdonosa, annak megbízottja vagy a törvény, ;
  4. nyikatkozat arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fenti nyilatkozat pontos és hogy Ön a szerzői jog vagy szellemi tulajdon birtokosa, vagy jogosult eljárni a tulajdonos nevében..